Saxokam har genom åren engagerat sig i många olika saker som betyder något, och då tänker vi inte enbart på hår. Ett engagemang för att utveckla vår bransch på bästa sätt. Ett engagemang i vår miljö för både personalen, kunderna och vår omgivning. Och inte minst ett engagemang i vår kära stad. Här vill vi visa Dig lite hur vi menar och vad det har inneburit hittills –

SAX O PANT – 20 kr

På saxokam har vi skapat en aktivitet för att ytterligare ta ansvar för vår miljö. Vår bransch producerar massor av produkter i diverse plastflaskor, tuber, burkar och aerosolflaskor. Och dessa hamnar allt för ofta i våra hushållssopor. Vår idé med saxopant är att vi betalar 20 kronor i ”pant” för din tomma hårvårdsprodukt, när du samtidigt köper en ny hos oss.
1 ”pant” per ny produkt är vad som gäller. Men det spelar ingen roll vart du har köpt din produkt tidigare, eller vilket märke det är. Vi tar hand om den och ser till att den hamnar rätt. Och du får betalt för besväret.

EKOSMARTA PRODUKTER

2008 tog vi in Rostedt på salongen, och blev samtidigt distributörer för dom i Sverige. Rostedt odlade och producerade sina produkter på ett ekologiskt och rättvist sätt i Thailand, och var ett varumärke som hade med sig både ett miljö- och socialt engagemang i grunden. Och samtidigt var produkterna helt överlägsna i sin prestanda, att dom byggde upp ditt hår och hårbotten på ett naturligt och ekosmart sätt. Och det var väl därför som det också var vårt mest säljande varumärke på saxokam sedan många år tillbaka.

Sedan 2016 så finns tyvärr inte längre varumärket att tillgå, av olika anledningar.

Andra miljöengagerade varumärken vi samarbetar med idag är t ex Paul Mitchell och Davines.

STENSTAN

Stenstan är både det populära namnet på Sundsvalls vackra stadskärna från det sena 1800-talet och en medlemsägd förening för gemensamma frågor för alla näringsidkare i Sundsvalls stadskärna. Vårt mål är att vi ska ge alla besökare i Stenstan en positiv upplevelse av stadskärnan, det gör vi genom att ha ett gemensamt engagemang & aktiva medlemmar. Vi är många som drar åt samma håll & utvecklar idéer, på detta sätt skapar vi bättre förutsättningar för alla i Stenstan.

UNIK BUTIK

Saxokam var i många år medlemmar i Unika Butiker som verkar för att lyfta upp de små, privatägda, lokala butikerna med ett i någon form unikt sortiment. Kriterierna för att få vara med är bl.a. att –

”Butiken ska vara fristående och privatägd, det vill säga den får inte vara, eller tillhöra, en kedja eller franchiseföretag.
Sortimentet ska i någon form vara unikt i den region butiken finns i.
Butiken ska erbjuda något hållbart i sortimentet, eller sättet att arbeta.

FRISÖRFÖRETAGARNA

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för frisörer. Vi arbetar för en seriös, trygg och lönsam bransch. Genom påverkan, information, samverkan och utbildning skapar vi förutsättningar för ett sunt företagarklimat. Med våra närmare 5000 medlemmar utgör vi Sveriges största frisörnätverk och är en stark röst mot politiker och andra beslutsfattare.

VÄRLDENS BARN

Christian Beijer målade en tavla som han skänkte till Radiohjälpens insamling till Världens barn 2015. Saxokam stöttade insamlingen genom att köpa en printkopia av den vackra målningen, som nu finns att beskåda på salongen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite.

ÅRETS FÖREBILD

Vid Handelsgalan 2014 var Lotta Uvhage nominerad som Årets Förebild i Sundsvall, vilket givetvis var till stor glädje. Det är alltid roligt att uppmärksammas för allt det arbete som läggs ner även i ett litet företag.

VINNARE AV ”SVART BÄLTE”

Vinnare av utmärkelsen ”Svart Bälte i Hållbar Kemikalieanvändning” blev 2013 frisörföretaget Saxokam från Sundsvall. De vann i konkurrens med livsmedels-koncernen Lantmännen och modeföretaget Nudie Jeans.

Juryns motivering till vinsten lyder: ”Saxokam uppvisar ett genuint miljöengagemang och klokt affärstänk när det gäller att erbjuda sina kunder produkter med socialt och miljömässigt hållbara kemikalier. Saxokam söker engagerat efter produkter utan farliga ämnen och har förstått det smarta i att tala om detta för sina kunder för att därigenom öka sin konkurrenskraft.”

ÅRETS MILJÖÄPPLE

Vid Sundsvall Business Award 2013 så var saxokam nominerad till det fina Miljöpriset för vårt stora engagemang i miljöfrågor – både stora som små.

SAMT – HÅLLBART FÖRETAGANDE

Saxokam har tack vare vårt stora miljöengagemang bjudits in att medverka i projektet SAMT – Samverkan för tillväxt.

Det är ett nätverk av företag som utbildas för att utveckla sina företag på ett ”hållbart” sätt. Hållbart arbete innebär bland annat att minimera produkternas och tjänsternas miljöpåverkan. Att produktionen av varor och tjänster sker under goda arbetsförhållanden och att  företaget uppträder etiskt och respekterar mänskliga rättigheter.

SAMT finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland, Sundsvalls kommun och Timrå kommun.